ثبت اطلاعات پزشکان

ثبت اطلاعات عمومی پزشک :
  نام خانوادگی:  
نظام پزشکی:    
تخصص  :  
 وب سایت 1 :    وب سایت 2 :  
 ایمیل 1 :    ایمیل 2 :  
ثبت کننده : نشانی ایمیل ثبت کننده :
 مدرک تحصیلی :   سمت اداری ثبت کننده :
 سوابق علمی :    خدمات :  
 همراه 1 :    همراه 2 :  
نشانی محل کار نخست :
نوع محل کار :    شهر   :  
 تلفن 1 :    تلفن 2 :  
 تلفن 3 :    نمابر:  
 آدرس:  
 زمان های کاری  :    بیمه ها:  
نشانی محل کار دوم :
نوع محل کار :    شهر   :  
 تلفن 1:   تلفن 2 :  
تلفن 3 :   نمابر :  
 آدرس :  
 زمان های کاری :   بیمه ها :  
اطلاعات کاربری :
شناسه کاربری :   
  گذر واژه:   تکرار گذرواژه :  

مزایای حضور در بهدار

  • معرفی آسان پزشکان و دندانپزشکان
  • معرفی شرکت های تولید کننده و ارائه کننده خدمات
  • معرفی فرصت های شغلی و نیروی آماده بکار متخصص
  • حضور در صفحات نخست موتور های جستجو

بهدار

بهدار، می خواهد بانک اطلاعات جامعه سلامت ایران باشد و برای اینکه بتواند به این جایگاه دست یابد، می بایست مورد اطمینان جامعه پزشکی قرار گیرد. بهدار تنها رویکرد اطلاع رسانی داشته و در زمینه های علم پزشکی ورود پیدا نخواهد کرد.

1390/08/02 : وب سایت بهدار به صورت آزمایشی راه اندازی گردید. بیشتر...